Thống kê truy cập
  • Đang online: 5
  • Hôm nay: 155
  • Trong tuần: 819
  • Tất cả: 340887
DANH SÁCH HỌC SINH ĐẠT HUY CHƯƠNG OLYMPIC 19/5 CẤP TỈNH NĂM 2015-2016

 

TT

Họ và đệm

Ngày sinh

Môn dự thi

Môn

Tên lớp

Giải

01

Vũ Thị Thu

Hiền

29/08/1999

Hóa

11A1

Vàng

02

Đỗ Thị Ngọc

Phương

24/4/2000

Sinh

10A1

Vàng

03

Phạm Thiện

Bảo

28/08/2000

Tin học

10A2

Vàng

04

Nguyễn Đỗ Tường

Linh

27/09/2000

Tin học

10A2

Vàng

05

Ngô Trần Ngọc

Sơn

16/07/1999

Tin học

11A10

Vàng

06

Thái Thị

Hương

23/03/2000

Sử

10A12

Vàng

07

Phan Thị Như

Bình

13/09/1999

Địa

11A9

Vàng

08

Phạm Thị

Diệu

01/11/2000

Hóa

10A5

Bạc

09

Nguyễn Hoàng

Bảo

06/06/1999

Hóa

11A1

Bạc

10

Nguyễn Đình

Phước

15/04/1999

Hóa

11A1

Bạc

11

Bạch Thị Hồng

Nhung

12/10/1999

Sinh

11A1

Bạc

12

Phạm Ngọc

Quý

07/05/1999

Tin học

11A4

Bạc

13

Nguyễn Quang

Quý

22/10/1999

Tin học

11A2

Bạc

14

Đào Thị  Kim

Linh

20/03/1999

Văn

11A10

Bạc

15

Cao Chí

Cường

04/07/2000

Sử

10A6

Bạc

16

Vũ Thị

Vui

29/09/1999

Sử

11A1

Bạc

17

Nguyễn Thị 

Cẩm

02/10/2000

Anh

10A10

Bạc

18

Nguyễn Thị Yến

Lan

29/01/2000

Anh

10A8

Bạc

19

Nguyễn Phú Nhật

Long

23/08/2000

Anh

10A8

Bạc

20

Nguyễn Trung

Hậu

16/04/1999

Toán

11A1

Đồng

21

Trần Đức

Duy

03/08/2000

Toán

10A1

Đồng

22

Phạm Tú

Tài

18/12/2000

10A6

Đồng

23

Trần Anh

Tuấn

08/07/2000

10A1

Đồng

24

Tăng Thị

Hòa

11/03/2000

Hóa

10A2

Đồng

25

Lê Văn

Thiện

10/04/2000

Hóa

10A1

Đồng

26

Phùng Thị

Chung

25/02/1999

Hóa

11A1

Đồng

27

Nguyễn Thành

Huy

06/09/1999

Sinh

11A1

Đồng

28

Mai Thị Tịnh

Tâm

12/03/2000

Sinh

10A9

Đồng

29

Bùi Thị

Trang

20/07/2000

Sinh

10A9

Đồng

30

Vũ Quang

Trung

09/12/2000

Sinh

10A9

Đồng

31

Nguyễn Đức

Thắng

19/07/2000

Tin học

10A8

Đồng

32

Hoàng Lý Lan

Anh

08/01/2000

Văn

10A1

Đồng

33

Lê Thị Kim

Thanh

07/04/1999

Văn

11A5

Đồng

34

Hoàng Gia

Linh

12/04/1999

Văn

11A10

Đồng

35

Lê Thị Hiếu

Thảo

03/06/1999

Văn

11A10

Đồng

36

Lê Thị Bích

Thuận

14/11/1999

Văn

11A10

Đồng

37

Trần Phương

Thảo

21/09/2000

Sử

10A8

Đồng

38

Nguyễn Thị

Linh

10/04/1999

Sử

11A9

Đồng

39

Lê Phúc

Thế

23/09/1999

Sử

11A9

Đồng

40

Nguyễn Thị Mỹ

Hảo

29/10/1999

Địa

10A10

Đồng

41

Bùi Thị Thu

Trang

27/05/2000

Địa

10A10

Đồng

42

Nguyễn Thị Mỹ

Hạnh

03/04/1999

Địa

11A9

Đồng

43

Vũ Nguyễn Trâm

Nhi

01/11/2000

Anh

10A10

Đồng

44

Phạm Việt

Trường

19/01/2000

Anh

10A8

Đồng

45

Bùi Minh

Nhật

13/07/1999

Anh

11A7

Đồng

46

Trần Nguyễn Gia

Thịnh

20/08/1999

Anh

11A10

Đồng