Thống kê truy cập
  • Đang online: 3
  • Hôm nay: 184
  • Trong tuần: 848
  • Tất cả: 340916
DANH SÁCH HỌC SINH ĐẠT HUY CHƯƠNG OLYMPIC 19/5/2018

STT

Họ và

Tên

Giới tính

Đạt huy chương

Môn

1

Vũ Thị Ngọc

Huyền

Nữ

Đồng

Anh 11

2

Lê Thị Trà

My

Nữ

Đồng

Anh 11

3

Nguyễn Thị Thiên

An

Nữ

Đồng

Anh 11

4

Tằng Thúy

Vy

Nữ

Vàng

Địa 10

5

Đỗ Thị

Nguyệt

Nữ

Bạc

Địa 10

6

Lê Anh

Nam

Bạc

Địa 10

7

Trần Thị

Trang

Nữ

Bạc

Địa 10

8

Nguyễn Đăng

Khoa

Nam

Đồng

Địa 10

9

Trần Thị Cẩm

Vân

Nữ

Vàng

Địa 11

10

Trần Thu

An

Nữ

Đồng

Địa 11

11

Trần Thị Hoài

Thương

Nữ

Đồng

Địa 11

12

Trương Hoài Ngọc

Châu

Nữ

Vàng

GD 10

13

Trần Thị Minh

Hiền

Nữ

Vàng

GD 10

14

Cao Thị Ngọc

Trâm

Nữ

Vàng

GD 10

15

Lê Thị Khải

Huyền

Nữ

Bạc

GD 10

16

Nguyễn Thị Minh

Uyên

Nữ

Bạc

GD 11

17

Nguyễn Thị Xuân

May

Nữ

Bạc

GD 11

18

Phạm Trung

Kiên

Nam

Bạc

GD 11

19

Trịnh Đan

Phương

Nữ

Đồng

GD 11

20

Bùi Thị

Thanh

Nữ

Bạc

Hóa 10

21

Nguyên Ngọc

Hưng

Nam

Bạc

Hóa 10

22

Đào Xuân

Thắng

Nam

Đồng

Hóa 10

23

Nguyễn Thanh

Phương

Nữ

Đồng

Hóa 11

24

Trần Quốc

Tuấn

Nam

Đồng

Hóa 11

25

Nguyễn Thị Nhật

Linh

Nữ

Đồng

Sinh 10

26

Trần Thị Quỳnh

An

Nữ

Đồng

Sinh 10

27

Nguyễn Thị Thu

Thuyền

Nữ

Vàng

Sử 10

28

Điểu Giô

Nathan

Nam

Đồng

Sử 10

29

Vũ Thị Ngọc

Anh

Nữ

Đồng

Sử 10

30

Vũ Thị Ngọc

Nhi

Nữ

Đồng

Sử 10

31

Trần Nguyễn Phương

Trinh

Nữ

Bạc

Sử 11

32

Nguyễn Thị Ngọc

Duyên

Nữ

Đồng

Sử 11

33

Nguyễn Hoàng

Trọng

Nam

Đồng

Sử 11

34

Hồ Thị Kim

Vy

Nữ

Đồng

Sử 11

35

Đặng Thị Xuân

Mai

Nữ

Đồng

Sử 11

36

Ngô Thị Thủy

Tiên

Nữ

Đồng

Toán 10

37

Trần Sách

Nhật

Nam

Đồng

Toán 10

38

Lê Hồ Lan

Anh

Nữ

Đồng

Toán 10

39

Lưu Mạnh

Trí

Nam

Đồng

Toán 10

40

Hà Văn

Mạnh

Nam

Bạc

Toán 11

41

Nguyễn Thị Ngọc

Loan

Nữ

Đồng

Toán 11

42

Lý Ngọc

Thy

Nữ

Đồng

Toán 11

43

Ngô Quang

Tuấn

Nam

Đồng

Toán 11

44

Trương Thị Hạ

Huyền

Nữ

Vàng

Văn 10

45

Lưu Thị Trúc

Giang

Nữ

Bạc

Văn 10

46

Nguyễn Ngọc Hoài

Thương

Nữ

Đồng

Văn 10

47

Lê Thị Ngọc

Trâm

Nữ

Đồng

Văn 11

48

Phạm Minh

Trí

Nam

Bạc

Tin 11

49

Nguyễn Ngọc

Huyền

Nữ

Đồng

Tin 11

50

Trần Lê

Khương

Nam

Đồng

Tin 10

51

Nguyễn Nam

Trung

Nam

Đồng

Lý 11

52

Hồ Quốc

Vương

Nam

Đồng

Lý 11

53

Trịnh Thanh

Hoàn

Nam

Đồng

Lý 11