Thống kê truy cập
  • Đang online: 5
  • Hôm nay: 100
  • Trong tuần: 1 118
  • Tất cả: 335175
TKB ÁP DỤNG TỪ NGÀY 3/9/2019
TKBLAN 2_03.09.19.xls

Ngày

Tiết

12A1

12A2

12A3

12A4

12A11

12A12

12B

12D1

12D2

12E1

12E2

12E3

 

Thứ 2

1

CC
 Trúc

CC
 Vân

CC
 Trân

CC
 Tú

CC
 Trang L

CC
 Hương

CC
 Lộc

CC
 Hậu

CC
 Hoa

CC
 Tình

CC
 Anh

CC
 Thu

 

2

GDCD
 Trân

VAN
 Thu

SU
 Hoa

NN
 PLan AV

Toan1
 Hạnh

HOA
 Tú

SINH
 Lộc

DIA
 Hậu

SINH
 An

SINH
 Hương

HOA
 Kế

LY
 Việt

 

3

DIA
 Linh

VAN
 Thu

SINH
 Lộc

VAN
 Hằng

GDCD
 Trân

SINH
 Hương

DIA
 Anh

TOAN
 Thảo

TOAN
 Anh T

SU
 Hoa

TOAN
 Hải HH

NN
 Duyên

 

4

NN
 Duyên

HOA
 Kế

LY
 Việt

SINH
 Hương

TIN
 Hùng T

TOAN
 Cương

TOAN
 Mỹ

HOA
 Danh

NN
 PLan AV

TOAN
 Tình

TOAN
 Hải HH

SINH
 Lộc

 

5

NN
 Duyên

SU
 Hoa

LY
 Việt

HOA
 Tú

TIN
 Hùng T

TOAN
 Cương

HOA
 Danh

NN
 Nga

NN
 PLan AV

TOAN
 Tình

VAN
 Hằng

TOAN
 Hải HH

 

Thứ 3

1

NN
 Duyên

TOAN
 Vân

NN
 Phú

TOAN
 Phượng

SINH
 Hương

LY
 Dân

NN
 Nga

LY
 Quyên

CN
 Toàn

VAN
 Lan

NN
 Lan AV

VAN
 Thu

 

2

NN
 Duyên

TOAN
 Vân

NN
 Phú

TOAN
 Phượng

HOA
 Kế

CN
 Dân

TIN
 Thọ

TOAN
 Thảo

HOA
 Danh

VAN
 Lan

LY
 Quyên

VAN
 Thu

 

3

VAN
 Lan

NN
 Tuyết AV

TOAN
 Nghĩa

LY
 Dân

NN
 Lan AV

SU
 Hoa

TIN
 Thọ

NN
 Nga

VAN
 Thu

SINH
 Hương

HOA
 Kế

HOA
 Tú

 

4

TOAN
 Phượng

TIN
 Ký

HOA
 Hương H

HOA
 Tú

SU
 Hoa

NN
 Phú

HOA
 Danh

CN
 Quyên

LY
 Toàn

NN
 Tuyết AV

NN
 Lan AV

TIN
 Hùng T

 

5

HOA
 Hương H

TIN
 Ký

TOAN
 Nghĩa

LY
 Dân

TOAN
 LộcT

HOA
 Tú

GDCD
 Hồng

HOA
 Danh

SU
 Hoa

CN
 Toàn

LY
 Quyên

TIN
 Hùng T

 

Thứ 4

1

VAN
 Lan

HOA
 Kế

TOAN
 Nghĩa

SU
 Dương su

Toan1
 Hạnh

GDCD
 Phương GD

LY
 Trang L

TIN
 Ký

NN
 PLan AV

TOAN
 Tình

VAN
 Hằng

TOAN
 Hải HH

 

2

TOAN
 Phượng

TOAN
 Vân

TOAN
 Nghĩa

VAN
 Hằng

HOA
 Kế

NN
 Phú

LY
 Trang L

TIN
 Ký

GDCD
 Phương GD

HOA
 Hương H

TIN