Thống kê truy cập
  • Đang online: 3
  • Hôm nay: 235
  • Trong tuần: 2 576
  • Tất cả: 447632
THÔNG BÁO TUYỂN SINH LỚP 10 NĂM HỌC 2020 – 2021

SỞ GD & ĐT BÌNH PHƯỚC

TRƯỜNG THPT TX BÌNH LONG

Số: 66/TB-THPTBL

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc

Bình Long, ngày 06tháng 6 năm 2020


THÔNG BÁO TUYỂN SINH LỚP 10

Năm học  2020 – 2020

          Kính gửi: BGH  Trường THCS

Căn cứ Kế hoạch số 303/KH-SGDĐT ngày 12/02/2020 của Sở Giáo dục và Đào tạo Bình Phước  về việc tuyển sinh vào mầm non, lớp 1, lớp 6, lớp 10 năm học 2020 - 2021.

Căn cứ công văn 1533/SGDĐT-GDTrH ngày 05/6/2020 của Sở GD&ĐT Bình Phước về việc hướng dẫn thi tuyển sinh lớp 10 năm học 2020 - 2021.

Trường THPT TX Bình Long  thông báo kế hoạch tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2020 – 2021 như sau :

1. Số lượng và đối tượng tuyển sinh:

- Số lượng: 400 học sinh.

- Đối tượng:

a. Các học sinh lớp 9 có học lực giỏi hạnh kiểm tốt của các trường THCS trên toàn tỉnh.

b. Tất cả các học sinh đã tốt nghiệp THCS của các trường trên địa bàn thị xã Bình Long và học sinh đã tốt nghiệp THCS của trường  An Phú (Hớn Quản), Minh Tâm (Hớn Quản), Minh Đức (Hớn Quản).

c. Những học sinh không thuộc đối tượng a, b trên có nguyện vọng thi vào trường THPT TX Bình Long thì phải có hộ khẩu thường trú tại thị xã Bình Long  (Phải nộp kèm sổ hộ khẩu photo công chứng).

2.  Hồ sơ tuyển sinh:

a. Tuyển thẳng

- Học sinh trường phổ thông dân tộc nội trú (Theo địa bàn tuyển sinh)

- Học sinh khuyết tật thuộc tất cả các dạng tật và mức độ khuyết tật quy định tại Nghị định số 28/2012/NĐ-CP ngày 10/4/2012 của Chính Phủ

- Học sinh đạt giải cấp quốc gia trở lên  về văn hóa, văn nghệ; thể dục thể thao; cuộc thi khoa học kĩ thuật dành cho học sinh trung học cơ sở.

b. Dự tuyển:

- 01 đơn đăng ký dự tuyển vào lớp 10- Có xác nhận của Cha mẹ, Giáo viên chủ nhiệm, học sinh và hiệu trưởng trường THCS đang học.

- Đối với học sinh con thương binh, bệnh binh và các đối tượng ưu tiên khác… nộp kèm theo bản chứng nhận phô tô công chứng.

- Đối với học sinh dân tộc hoặc có cha mẹ là người dân tộc nộp kèm theo bản khai sinh phô tô

- 01 tấm ảnh 3x4 (ghi rõ họ tên, ngày tháng năm sinh ở mặt sau mỗi ảnh )

Ghi chú: Tất cả hồ sơ học sinh nộp tại trường THCS nơi đang học

3.  Lịch thi : ( theo lịch thi  của Sở GD&ĐT)  

                 

Ngày

Buổi

Môn

Thời gian mở đề tại phòng thi

Thời gian bắt đầu phát đề

Thời gian bắt đầu tính giờ làm bài

17/7/2020

Sáng

Ngữ văn (chung)

7 giờ 50

7 giờ 55

8 giờ 00

 

Chiều

Toán (chung)

13 giờ 50

13 giờ 55

14 giờ 00

 

18/7/2020

Sáng

Tiếng Anh (chung)

7 giờ 50

7 giờ 55

8 giờ 00

 

Lưu ý: 14 giờ 00 phút ngày 16/7/2020 thí sinh tập trung tại trường THPT TX Bình Long để học nội quy thi, nhận thẻ dự thi và làm thủ tục dự thi (thí sinh mang theo Giấy chứng nhận tốt nghiệp THCS tạm thời) để Hội đồng coi thi kiểm tra điều kiện dự thi của thí sinh.

4. Lệ phí tuyển sinh : 14.000 đồng (Trong đó: 4.000 đồng nộp Sở GD, 10.000 đồng trường thi tuyển thu).

5. Thời gian nhận hồ sơ:

 Từ 25/6 đến 01/7/2020: các trường THCS nộp hồ sơ của học sinh trường mình cho trường THPT TX Bình Long (Khi nộp hồ sơ các trường THCS nộp kèm theo 01 bản danh sách và 01 biên bản giao nhận hồ sơ và lệ phí của học sinh).

6. Địa điểm nhận hồ sơ:   Phòng Văn thư -  Trường THPT TX Bình Long

Mọi chi tiết liên hệ số điện thoại:  0271.666.141 – 0367.044.066 (gặp cô Chinh).

                                         Hoặc 0909.002.502 ( gặp cô Hồng Yến).

 

Nơi nhận:

- Như kính gửi;

- Lưu: VT.

HIỆU TRƯỞNG

 

 

Hồ Trọng Lộc