Thống kê truy cập
  • Đang online: 5
  • Hôm nay: 223
  • Trong tuần: 2 564
  • Tất cả: 447620
Hướng dẫn và các phần mềm sử dụng bảng tương tác
Hướng dẫn và các phần mềm sử dụng bảng tương tác

Hướng dẫn:  https://drive.google.com/open?id=1DgwKAWdwzJcCNQm7UpyWRV7FC7fQsgoT

Phần mềm Drive bảng tương tác: Win32 bit: https://drive.google.com/file/d/1K7vmihdo8lzxZgcUNJHm9RLPO86l8jhv/view?usp=sharing

                                                               Win64 bit: https://drive.google.com/file/d/1kR1ahY2L4wqWYp2PclGdSoSnNTzzwPcp/view?usp=sharing

 Phân mềm ActivInspire: https://drive.google.com/file/d/1WoLQsEsQEZZlM_XuMmMAfC511231wDNY/view?usp=sharing

Gói tài nguyên phần mềm ActivInspire: https://drive.google.com/open?id=0B8knVBCxnUjVWWl2YUh3eEMtWjg

Phần mềm SGK THPT: https://drive.google.com/file/d/1NLTnq1ZR0UAJcpilqaY_g2P7Nd93eV9y/view?usp=sharing

                                          https://drive.google.com/file/d/1I7Gpt17ZmyCId7dWRmf4zuSzxXbzDyvc/view?usp=sharing

Phần mềm Violet : https://drive.google.com/file/d/1bFwSuKNxHxsP0ytubalSk92kyHhJiAIT/view?usp=sharing

Các phần mềm hỗ trợ khác: https://drive.google.com/file/d/1yySlKJIqmslSAzNovXrHrADCEfMk8Jfa/view?usp=sharing