Thống kê truy cập
  • Đang online: 5
  • Hôm nay: 177
  • Trong tuần: 2 518
  • Tất cả: 447574
HỌC SINH GIỎI CẤP TỈNH NĂM HỌC 2015-2016

STT

HỌ VÀ TÊN

NGÀY SINH

MÔN

ĐIỂM

ĐẠT GIẢI

1

NGUYỄN TRUNG HẬU

16/04/1999

TOÁN

11

KHUYẾN KHÍCH

2

VŨ KIỀU HẢI HÒA

29/03/1998

TOÁN

10.5

KHUYẾN KHÍCH

3

NGUYỄN HOÀNG BẢO

06/06/1999

HÓA

10

KHUYẾN KHÍCH

4

PHẠM GIA BẢO

14/10/1998

TIN

14

KHUYẾN KHÍCH

5

HUỲNH LÊ THÚY VY

23/03/1998

VĂN

10.5

KHUYẾN KHÍCH

6

LÊ PHÚC THẾ

23/09/1999

LỊCH SỬ

17.5

NHẤT

7

LÊ THỊ TÂN

09/03/1998

LỊCH SỬ

16.75

NHÌ

8

NGUYỄN ANH DUY

25/05/1998

LỊCH SỬ

16.25

NHÌ

9

NGUYỄN THỊ LINH

10/04/1999

LỊCH SỬ

15

BA

10

PHẠM ÁI LINH

18/11/1998

ĐỊA LÝ

14.75

BA

11

PHAN THỊ NHƯ BÌNH

13/09/1999

ĐỊA LÝ

13.75

KHUYẾN KHÍCH

12

NGUYỄN THỊ MỸ HẠNH

03/04/1999

ĐỊA LÝ

12.5

KHUYẾN KHÍCH

13

LÊ THỊ NGỌC HÀ

24/04/1998

ĐỊA LÝ

11.75

KHUYẾN KHÍCH

14

NGUYỄN THỊ THANH HƯƠNG

22/09/1998

ĐỊA LÝ

11.5

KHUYẾN KHÍCH

15

QUÁCH BÙI DUY TRÍ

03/03/1999

ĐỊA LÝ

11.25

KHUYẾN KHÍCH

16

TRẦN THỊ HUYỀN

02/01/1998

ĐỊA LÝ

10.75

KHUYẾN KHÍCH

17

BÙI MINH NHẬT

13/07/1999

TIẾNG ANH

10

KHUYẾN KHÍCH

18

NGUYỄN THỊ HỒNG NHUNG

17/09/1999

GDCD

14

BA

19

ĐINH THỊ HƯƠNG

03/02/1999

GDCD

12.25

KHUYẾN KHÍCH

20

ĐINH VĂN TÂM

16/12/2000

GDCD

12.25

KHUYẾN KHÍCH

21

TRẦN THỊ THANH TÚ

30/07/1999

GDCD

11.75

KHUYẾN KHÍCH

22

NGUYỄN THỊ LỆ THU

17/04/2000

GDCD

11.5

KHUYẾN KHÍCH

23

NGUYỄN THỊ THU HẰNG

23/06/1998

GDCD

11

KHUYẾN KHÍCH

24

HUỲNH NGỌC THẢO

03/02/1999

 

CÔNG NGHỆ

11

KHUYẾN KHÍCH